Circuit d'orientació

SITUACIÓ

El circuit permanent d’orientació Malniu està situat a l'entorn més proper del Refugi de Malniu. 

 

 

CARACTERISTIQUES DEL CIRCUIT

Es tracta d'una zona boscosa, amb trams on troben tarteres granítiques de grans blocs, a mes de considerables desnivells, oferint tot això un espai perfecte per a la pràctica de la orientació a tots nivells. A mes el circuit serà accessible a l'estiu i a l'hivern, que amb la neu pot ser molt interessant.

 

 

ELEMENTS MATERIALS DEL CIRCUIT

- Controls fixos.
- Mapa I.O.F. amb el traçat A (llarg i difícil) i la targeta de control. 
- Mapa I.O.F. amb el traçat B (mitjà de distància i tècnica) i la targeta de control.
- Mapa I.O.F amb el traçat C (curt i fàcil) i la targeta de control.
- Fulletons explicatius

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONTROLS

Els controls permanents distribuïts per tot el mapa i situats prop d’elements característics del terreny o de la vegetació (camins, roques, fonts, arbres, etc.) són de fusta tractada contra la intempèrie amb plaques que permeten als usuaris identificar el codi de control. 
Els controls estan dibuixats al mapa a color adaptat a les normes I.O.F. Aquests controls s'han fet seguint el model 150-R, aferrats a terra i adaptats als formats, mides, i normes que es contemplen a la normativa editada pels Serveis de I’Esport i Turisme de la Diputació de Barcelona pel que fa a Models de Senyalització Rural i Turística.
Per les seves característiques, ni els controls per si mateixos, ni la seva col•locació, ni la utilització del circuit provoquen cap impacte ambiental a I’entorn. Properament disposaran de codis QR amb informació de la fauna i la flora de la zona per tal de complementar l’activitat d’orientació amb formació sobre el medi on està instal•lat el circuit.

 

ELS MAPES

Els mapes són a color, adaptats a les normes de la I.O.F. (International Orienteering Federation). Equidistància entre corbes de nivell 5 metres. Amb llegenda explicativa. Els mapes estan impresos en quatricomia i tenen ja dibuixats els traçats dels diferents nivells amb els seus respectius controls.

 

 

USUARIS POTENCIALS

Per les seves característiques , l'Orientació es una activitat que pot ser practicada per un ampli ventall de població independentment del la seva edat, forma física o nivell de coneixements d'aquest esport. Cal esmentar també que l'Orientació ens obliga, sense que ens n'adonem, a realitzar una activitat tridimensional degut a les diferencies d'alçada, volum i distancia fent treballar alhora cos i ment esdevenint així una activitat molt enriquidora per a I'usuari.
A continuació intentem desglossar a qui podria interessar més en funció de la utilització que se li vulgui donar.

A nivell Formatiu:
•    Escolars
•    Centres de Cicles Formatius
•    Universitaris
•    Esplais
•    Escoles de Natura
•    Grups d’escoltes.
•    Guardes forestals , bombers, protecció civil, etc.
•    Professionals de la muntanya: guies acompanyants, conductors d’activitats al medi natural, etc.

A nivell Lúdic - Turístic:
•    Excursionistes
•    Famílies
•    Afeccionats a la Natura en general

 A nivell Esportiu:
•    Orientadors
•    Practicants d’esports d’aventura
•    Atletes
•    Estades d' entrenament d’equips
•    Clubs nacionals i estrangers